UIAA155 الزامات ایمنی و روش های تست میخچه های برفی که در کوهنوردی استفاده میشوند.، safety requirements and test methods for snow pickets for use in mountaineering. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 UIAA155 الزامات ایمنی و روش های تست میخچه های برفی که در کوهنوردی استفاده میشوند. UIAA155 الزامات ایمنی و روش های تست میخچه های برفی که در کوهنوردی استفاده میشوند.، safety requirements and test methods for snow pickets for use in mountaineering. رتبه:5.0

UIAA155 الزامات ایمنی و روش های تست میخچه های برفی که در کوهنوردی استفاده میشوند.

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

مقالات

UIAA155 الزامات ایمنی و روش های تست میخچه های برفی که در کوهنوردی استفاده میشوند.

۱۳۹۴/۰۶/۲۵

 

 

 

UIAA155 الزامات ایمنی و روش های تست میخچه های برفی که در کوهنوردی استفاده میشوند.، safety requirements and test methods for snow pickets for use in mountaineering.دیدگاه خود را بیان کنید
Weather Tehran