لیست مشخصات کارآموزان شرکت ازتفاع کاران پیشگام میلاد مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش کار در ارتفاع لیست مشخصات کارآموزان شرکت ازتفاع کاران پیشگام میلاد رتبه:5.0

قسمت دوم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

        اعتبار         

39

رضا قاسمی

بندر عباس

مقدماتی کار در ارتفاع

25

033/15/1

14/09/2017

40

عباس مومن زاده

سازمان آتش نشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

8

034/15/1

14/09/2017

41

عباس پور مقدم

همراه اول

کار بر روی دکل

16

035/15/1

26/10/2017

42

امیر مظاهری

همراه اول

کار بر روی دکل

16

036/15/1

26/10/2017

43

محمد آب رون

همراه اول

کار بر روی دکل

16

037/15/1

26/10/2017

44

امیر محمد قنبری

همراه اول

کار بر روی دکل

16

038/15/1

26/10/2017

45

سید حمید علوی امین

همراه اول

کار بر روی دکل

16

039/15/1

26/10/2017

46

رضا  ممتحن پور افشاری

همراه اول

کار بر روی دکل

16

040/15/1

26/10/2017

47

آرینه هریس بدلیانس

همراه اول

کار بر روی دکل

16

041/15/1

26/10/2017

48

نادیا اسمعیلی

همراه اول

کار بر روی دکل

16

042/15/1

26/10/2017

49

الهه بوچان پور

همراه اول

کار بر روی دکل

16

043/15/1

26/10/2017

50

وحید جدیری جبارزاده

همراه اول

کار بر روی دکل

16

044/15/1

26/10/2017

51

مهدی فرخی افشار

همراه اول

کار بر روی دکل

16

045/15/1

26/10/2017

52

حسن شریفی بنادکوکی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

046/15/1

26/10/2017

53

بیژن قالبساز جدی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

047/15/1

26/10/2017

54

امین فتحی زاده فرسنگی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

048/15/1

26/10/2017

55

امین موسی وند ورکانه

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

049/15/1

26/10/2017

56

منوچهر پورکریمی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

050/15/1

26/10/2017

57

مهدی قاسمی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

051/15/1

26/10/2017

58

علی صراف نژاد

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

052/15/1

26/10/2017

59

امیر حسین گلپایی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

053/15/1

26/10/2017

60

احسان رسولی ریزی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

054/15/1

26/10/2017

61

فواد بیابان گردی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

055/15/1

26/10/2017

62

مهدی میکائیلی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

056/15/1

26/10/2017

63

میر سعید نشتا باقری

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

057/15/1

26/10/2017

64

محمدرضا شاه صنم

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

058/15/1

26/10/2017

65

محمد باقر پور اهرنجانی

نقش اول کیفیت

کار بر روی دکل

16

059/15/1

26/10/2017

66

سجاد جعفری

صنایع دفاع الکترونیک 

 

امداد و نجات و کار بر روی دکل

25

060/15/1

09/10/2017

67

علی دژواخ

صنایع دفاع الکترونیک 

 

امداد و نجات و کار بر روی دکل

25

061/15/1

09/10/2017

68

حمید رضا نکوئی

صنایع دفاع الکترونیک 

 

امداد و نجات و کار بر روی دکل

25

062/15/1

09/10/2017

69

محسن باقری

صنایع دفاع الکترونیک 

 

امداد و نجات و کار بر روی دکل

25

063/15/1

09/10/2017

70

احمد علایی فرادنبه

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

064/15/1

15/02/2018

71

اسلام زینالی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

065/15/1

15/02/2018

72

اسماعیل سلحشور

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

066/15/1

15/02/2018
 
Weather Tehran