لیست کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کار در ارتفاع،آموزش کار در ارتفاع،کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد لیست کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد رتبه:5.0

قسمت اول کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهینامه

   اعتبار  

1

ابراهیم مصطفایی

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

001/14/1

03/07/2016

2

امیر النچری

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

002/14/1

03/07/2016

3

مصطفی عبدلی کنده

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

003/14/1

03/07/2016

4

محمد امین بخشور

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

004/14/1

04/08/2016

5

علی فلاح پرزحمت

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

005/14/1

18/08/2016

6

حسن پیر لورون

آتشنشانی اندیشه

مقدماتی کار در ارتفاع

25

006/14/1

26/10/2016

7

انوش ملک محمودی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

014/15/1

08/09/2017

HSE

8

8

بهادر ارزانی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

012/15/1

08/09/2017

HSE

8

9

بهزاد یخکشی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

011/15/1

08/09/2017

HSE

8

10

جواد شفائی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

028/15/1

08/09/2017

HSE

8

11

حسن رضایی خورشیدی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

015/15/1

08/09/2017

HSE

8

12

حمید ذوالقدری

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

029/15/1

08/09/2017

HSE

8

13

رمضانعلی اسدی خورشیدی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

018/15/1

08/09/2017

HSE

8

14

سلطانعلی یخکشی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

023/15/1

08/09/2017

HSE

8

15

سید امین الله حسن زاده

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

007/15/1

08/09/2017

HSE

8

16

سید روح الله ملک حسین پور

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

004/15/1

08/09/2017

HSE

8

17

سیروس ارزاش

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

024/15/1

08/09/2017

HSE

8

18

شعبانعلی عسگری

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

010/15/1

08/09/2017

HSE

8

19

شفیع شفائی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

013/15/1

08/09/2017

HSE

8

20

صادق زلرع

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

021/15/1

08/09/2017

HSE

8

21

عباسعلی عسگری

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

017/15/1

08/09/2017

HSE

8

22

علی اکبر رضایی خورشیدی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

019/15/1

08/09/2017

HSE

8

23

فرامرز سلیمی خورشیدی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

016/15/1

08/09/2017

HSE

8

24

کمیل رضایی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

006/15/1

08/09/2017

HSE

8

25

محسن زندی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

030/15/1

08/09/2017

HSE

8

26

محمد جوادی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

031/15/1

08/09/2017

HSE

8

27

محمد قاسم شفائی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

001/15/1

08/09/2017

HSE

8

28

مرتضی رجبی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

009/15/1

08/09/2017

HSE

8

29

مسلم موجرلو

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

025/15/1

08/09/2017

HSE

8

30

منصور ملک محمودی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

005/15/1

08/09/2017

HSE

8

31

مهدی ابراهیمی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

027/15/1

08/09/2017

HSE

8

32

مهدی پورآقا خامنه

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

026/15/1

08/09/2017

HSE

8

33

مهدی شفائی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

008/15/1

08/09/2017

HSE

8

34

وحید رجبی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

022/15/1

08/09/2017

HSE

8

35

یزدان یخکشی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

020/15/1

08/09/2017

HSE

8

36 مهران کریمی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

003/15/1 08/09/2017

HSE

8

37 سید منصور حاجی سید جوادی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

002/15/1 08/09/2017

HSE

8

38 امیر پاک نیت

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

032/15/1 08/09/2017

HSE

8

 

 

 

Weather Tehran