لیست کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کار در ارتفاع،آموزش کار در ارتفاع،کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد لیست کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد رتبه:5.0

قسمت اول کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهینامه

   اعتبار  

1

ابراهیم مصطفایی

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

001/14/1

03/07/2016

2

امیر النچری

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

002/14/1

03/07/2016

3

مصطفی عبدلی کنده

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

003/14/1

03/07/2016

4

محمد امین بخشور

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

004/14/1

04/08/2016

5

علی فلاح پرزحمت

آتشنشانی تهران

مقدماتی کار در ارتفاع

25

005/14/1

18/08/2016

6

حسن پیر لورون

آتشنشانی اندیشه

مقدماتی کار در ارتفاع

25

006/14/1

26/10/2016

7

انوش ملک محمودی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

014/15/1

08/09/2017

HSE

8

8

بهادر ارزانی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

012/15/1

08/09/2017

HSE

8

9

بهزاد یخکشی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

011/15/1

08/09/2017

HSE

8

10

جواد شفائی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

028/15/1

08/09/2017

HSE

8

11

حسن رضایی خورشیدی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

015/15/1

08/09/2017

HSE

8

12

حمید ذوالقدری

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

029/15/1

08/09/2017

HSE

8

13

رمضانعلی اسدی خورشیدی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

018/15/1

08/09/2017

HSE

8

14

سلطانعلی یخکشی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

023/15/1

08/09/2017

HSE

8

15

سید امین الله حسن زاده

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

007/15/1

08/09/2017

HSE

8

16

سید روح الله ملک حسین پور

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

004/15/1

08/09/2017

HSE

8

17

سیروس ارزاش

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

024/15/1

08/09/2017

HSE

8

18

شعبانعلی عسگری

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

010/15/1

08/09/2017

HSE

8

19

شفیع شفائی

شرکت موج سامانه پاسارگاد

مقدماتی کار در ارتفاع

8

013/15/1

08/09/2017

HSE

8

20

صادق زلرع

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

021/15/1

08/09/2017

HSE

8

21

عباسعلی عسگری

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

017/15/1

08/09/2017

HSE

8

22

علی اکبر رضایی خورشیدی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

019/15/1

08/09/2017

HSE

8

23

فرامرز سلیمی خورشیدی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

016/15/1

08/09/2017

HSE

8

24

کمیل رضایی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

006/15/1

08/09/2017

HSE

8

25

محسن زندی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

030/15/1

08/09/2017

HSE

8

26

محمد جوادی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

031/15/1

08/09/2017

HSE

8

27

محمد قاسم شفائی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

001/15/1

08/09/2017

HSE

8

28

مرتضی رجبی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

009/15/1

08/09/2017

HSE

8

29

مسلم موجرلو

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

025/15/1

08/09/2017

HSE

8

30

منصور ملک محمودی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

005/15/1

08/09/2017

HSE

8

31

مهدی ابراهیمی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

027/15/1

08/09/2017

HSE

8

32

مهدی پورآقا خامنه

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

026/15/1

08/09/2017

HSE

8

33

مهدی شفائی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

008/15/1

08/09/2017

HSE

8

34

وحید رجبی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

022/15/1

08/09/2017

HSE

8

35

یزدان یخکشی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

020/15/1

08/09/2017

HSE

8

36 مهران کریمی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

003/15/1 08/09/2017

HSE

8

37 سید منصور حاجی سید جوادی

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

002/15/1 08/09/2017

HSE

8

38 امیر پاک نیت

شرکت دانیال کیا

مقدماتی کار در ارتفاع

8

032/15/1 08/09/2017

HSE

8

 

 

 

Weather Tehran
Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra effet Kamagra Gel Belgique,Kamagra Gel,Kamagra Gel Avis kamagra gel Kamagra 100 Suisse,kamagra 100,kamagra 100mg Avis,kamagra 100 Oral Jelly kamagra 100 Kamagra 100 Suisse,kamagra 100,kamagra 100mg Avis,kamagra 100 Oral Jelly kamagra 100 mg Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis pris Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis tilskud Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis 5 mg