برگزاری کار گاه عملی کار در ارتفاع برای ناظرین آنتن های مخابراتی همراه اول مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کارگاه کار در ارتفاع، مخابرات، دکل، آموزش برگزاری کار گاه عملی کار در ارتفاع برای ناظرین آنتن های مخابراتی همراه اول رتبه:5.0

برگزاری کار گاه عملی کار در ارتفاع برای ناظرین آنتن های مخابراتی همراه اول

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

ارتفاع کاران پیشگام میلاد

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و کار روی دکل برای ناظرین آنتن های مخابراتی همراه اول

 

 

 

گالری تصاویر

 

 

 

 

                

                         

 

 

Weather Tehran