کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کار روی دکل، کار در ارتفاع، آموزش، کارآموزان کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد رتبه:5.0

قسمت سوم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت سوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

      اعتبار      

73

اصغر رستمی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

067/15/1

15/02/2018

74

اکبر مرادیانی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

068/15/1

15/02/2018

75

امیر آقاجری

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

069/15/1

15/02/2018

76

آیت الله علائی فرادنبه

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

070/15/1

15/02/2018

77

حامد مرادی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

071/15/1

15/02/2018

78

حمدالله فرزانه

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

072/15/1

15/02/2018

79

دلاور جودی خانقاه

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

073/15/1

15/02/2018

80

رضا مردانی فر

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

074/15/1

15/02/2018

81

سجاد مهدی زاده

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

075/15/1

15/02/2018

82

سعید بابایی زاده

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

076/15/1

15/02/2018

83

سهیل علی زاده

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

077/15/1

15/02/2018

84

علی دارایی نیا

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

078/15/1

15/02/2018

85

علی سلحشور دورکی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

079/15/1

15/02/2018

86

علی شهریاری

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

080/15/1

15/02/2018

87

علی ناز وندی سراز

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

081/15/1

15/02/2018

88

غلامحسین بندایی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

082/15/1

15/02/2018

89

مجید علی نژادیان

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

083/15/1

15/02/2018

90

محمد رضا مبرهن

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

084/15/1

15/02/2018

91

محمود گرامی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

085/15/1

15/02/2018

92

مسعود موسوی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

086/15/1

15/02/2018

93

مسلم رحمانی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

087/15/1

15/02/2018

94

میلاد سلحشور

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

088/15/1

15/02/2018

95

یوسف عباسی

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

089/15/1

15/02/2018

96

علی زرافشان

کولهام

ایمنی کار در ارتفاع

8

090/15/1

15/02/2018

97

امین حسن نژاد

نک

کار بر روی دکل

16

091/15/1

16/02/2018

98

حامد عیسی پور

ثمین

کار بر روی دکل

16

092/15/1

16/02/2018

99

حسین محمدی

نک

کار بر روی دکل

16

093/15/1

16/02/2018

100

حمید خانی

نک

کار بر روی دکل

16

094/15/1

16/02/2018

101

حمید دادرس

نک

کار بر روی دکل

16

095/15/1

16/02/2018

102

حمید رضا جعفری

ثمین

کار بر روی دکل

16

096/15/1

16/02/2018

103

داریوش صیاد

نک

کار بر روی دکل

16

097/15/1

16/02/2018

104

داوود غلامرضایی

نک

کار بر روی دکل

16

098/15/1

16/02/2018

105

سعید آرسینی

نک

کار بر روی دکل

16

099/15/1

16/02/2018

106

سعید عباسی

نک

کار بر روی دکل

16

100/15/1

16/02/2018
 

 

 

Weather Tehran