در این قسمت کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد نمایش داده می شوند. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش ایمنی، کار در ارتفاع، کار با طناب، کار روی دکل در این قسمت کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد نمایش داده می شوند. رتبه:5.0

قسمت پنجم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت پنجم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

143

جلال الدین ملک محمودی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

110/16/1

15/03/2018

144

حسن اسمعیلی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

111/16/1

15/03/2018

145

حسین ابراهیمی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

112/16/1

15/03/2018

146

داود حاجعلی زاده

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

113/16/1

15/03/2018

147

روح الله باقری

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

114/16/1

15/03/2018

148

سعید شکری

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

115/16/1

15/03/2018

149

سهراب رستمی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

116/16/1

15/03/2018

150

محسن فرجی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

117/16/1

15/03/2018

151

مسعود محمود جانلو

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

118/16/1

15/03/2018

152

مهدی وصالی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

119/16/1

15/03/2018

153

مهران اله وردی زاده

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

120/16/1

15/03/2018

154

مهرداد خواجوی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

121/16/1

15/03/2018

155

مهرداد شفائی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

122/16/1

15/03/2018

156

نقی سینه سپهر

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

123/16/1-1 15/03/2018

157

 علی رحیمی

آلفا تک

کار بر روی دکل

16

123/16/1-2

18/05/2018

158

علیرضا فضلعلی

آلفا تک

کار بر روی دکل

16

124/16/1

18/05/2018

159

مسعود فضلعلی

آلفا تک

کار بر روی دکل

16

125/16/1

18/05/2018

160

میلاد امیرخانلو

آلفا تک

کار بر روی دکل

16

126/16/1

18/05/2018

161

محمد محمودجانلو

آلفا تک

کار بر روی دکل

16

127/16/1

18/05/2018

162

مرتضی فضلعلی

آلفا تک

کار بر روی دکل

16

128/16/1

18/05/2018

163

سعید الماسی

آلفا تک

کار بر روی دکل

16

129/16/1

18/05/2018

164

آقا برار رضایی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

130/16/1

23/06/2018

165

پرویز کلبادی نژاد

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

131/16/1

23/06/2018

166

رحمت موجر لو

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

132/16/1

23/06/2018

167

علی باقری

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

133/16/1

23/06/2018

168

هادی حسنی

روان ارتباط

کار بر روی دکل

16

134/16/1

23/06/2018

169

صابر عباس خمر

شاد مبتکر

کار بر روی دکل

16

135/16/1

30/06/2018

170

مرتضی راز

شاد مبتکر

کار بر روی دکل

16

136/16/1

30/06/2018

171

محمد عالیشاه

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

137/16/1

20/07/2018

172

محمد تقی ملک محمودی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

138/16/1

20/07/2018

173

محمد سلمانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

139/16/1

20/07/2018

174

علی امیر خانلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

140/16/1

20/07/2018

175

بهزاد یابنده زر

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

141/16/1

27/09/2018

176

امیر برکت رضایی

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

142/16/1

27/09/2018
177 سید محمد منصور مرعشی روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

143/16/1

27/09/2018
178 اویس مجریان روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

144/16/1

27/09/2018
 

 

 

Weather Tehran