در این بخش قسمت ششم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد را مشاهده خواهید کرد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش، ایمنی، کار در ارتفاع، کار روی دکل در این بخش قسمت ششم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد را مشاهده خواهید کرد. رتبه:5.0

قسمت ششم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت ششم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

179

روح الله تاج آبادی

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

145/16/1

27/09/2018

180

احمد کاظمیان

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

146/16/1

27/09/2018

181

سید محمد حسینی

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

147/16/1

27/09/2018

182

مصطفی عسگری

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

148/16/1

27/09/2018

183

حسین مجریان

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

149/16/1

27/09/2018

184

یونس طاهری

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

150/16/1

27/09/2018

185

سینا خواجوی

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

151/16/1

27/09/2018

186

پرویز کلبادی نژاد

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

152/16/1

27/09/2018

187

جواد نادری

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

153/16/1

27/09/2018

188

ریحانه پیر بداقی

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

154/16/1

27/09/2018

189

مهدی اسدی خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی در برق

8

155/16/1

27/09/2018

190

بهزاد یابنده زر

روان ارتباط عصر

کمک های اولیه

8

156/16/1

30/09/2018

191

امیر برکت رضایی

روان ارتباط عصر

کمک های اولیه

8

157/16/1

30/09/2018

192

محمد امین اوژنی

روان ارتباط عصر

کمک های اولیه

8

158/16/1

30/09/2018

193

سید محمد منصور مرعشی

روان ارتباط عصر

کمک های اولیه

8

159/16/1

30/09/2018

194

آرش رسولی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

160/16/1

26/10/2018

195

محمد محسنی

نت

کار بر روی دکل

16

161/16/1

01/09/2018

196

محمد مهدی عبدی تپه

نت

کار بر روی دکل

16

162/16/1

01/09/2018

197

علی اکبر امینی فر

نت

کار بر روی دکل

16

163/16/1

01/09/2018

198

هادی سلمانی عین آبادی

نت

کار بر روی دکل

16

164/16/1

01/09/2018

199

محمد نوروزی

نت

کار بر روی دکل

16

165/16/1

01/09/2018

200

محمد سطوتی فرجام

نت

کار بر روی دکل

16

166/16/1

01/09/2018

201

محسن نوروزی

نت

کار بر روی دکل

16

167/16/1

01/09/2018

202

مرتضی موسوی خورشیدی

نت

کار بر روی دکل

16

168/16/1

01/09/2018

203

سعید عظیمی

نت

کار بر روی دکل

16

169/16/1

01/09/2018

204

سعید ملک محمدی

نت

کار بر روی دکل

16

170/16/1

01/09/2018

205

امیر برکت رضایی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

171/16/1

21/10/2018

206

بهزاد یابنده زر

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

172/16/1

21/10/2018

207

جواد نادری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

173/16/1

21/10/2018

208

مهدی اسدی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

174/16/1

21/10/2018

209

ولی الله فضلعلی

برنا ارتباط مهر

کار بر روی دکل

16

175/16/1

25/10/2018

210

علی کریمی

نت

کار بر روی دکل

16

176/16/1

01/09/2018

211

رضا احمدی

نت

کار بر روی دکل

16

177/16/1

01/09/2018

212

سالار کوهی

نت

کار بر روی دکل

16

178/16/1

01/09/2018
213 وحید محمدی

نت

کار بر روی دکل

16

179/16/1

01/09/2018
214 اویس مجریان

روان ارتباط عصر

کمک های اولیه

8

180/16/1

30/09/2018
 

 

 

 

Weather Tehran