قسمت هفتم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد در این قسمت قابل نمایش است. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کار در ارتفاع، کار روی دکل، ایمنی، کارآموزان قسمت هفتم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد در این قسمت قابل نمایش است. رتبه:5.0

قسمت هفتم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت هفتم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

215

علی تات هشتیکه

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

181/16/1

26/10/2018

216

هاشم موسوی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

182/16/1

26/10/2018

217

داوودد سپید دست

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

183/16/1

26/10/2018

218

هادی موسوی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

184/16/1

26/10/2018

219

بابک خواجوی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

185/16/1

26/10/2018

220

پدرام سلیمی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

186/16/1

26/10/2018

221

یاسر یخکشی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

187/16/1

26/10/2018

222

مجید تات هشتیکه

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

188/16/1

26/10/2018

223

علیرضا سینه سپهر

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

189/16/1

26/10/2018

224

امید رضائی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

190/16/1

26/10/2018

225

مهدی رضائی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

191/16/1

26/10/2018

226

شاهین کرباسیان

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

192/16/1

11/11/2018

227

یونس موجرلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

193/16/1

11/11/2018

228

محمد علی سید موسوی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

194/16/1

11/11/2018

229

مجتبی ملک محمودی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

195/16/1

11/11/2018

230

محسن فضلعلی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

196/16/1

11/11/2018

231

بهنام ورندیلی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

197/16/1

11/11/2018

232

امیر اختیاری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

198/16/1

11/11/2018

233

پویان فضلعلی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

199/16/1

11/11/2018

234

ناصر یوسفی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

200/16/1

11/11/2018

235

مبین موجرلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

201/16/1

11/11/2018

236

عبدالرضا حبیبی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

202/16/1

11/11/2018

237

بنیامین موجرلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

203/16/1

11/11/2018

238

حمید شکری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

204/16/1

11/11/2018

239

احمد تات هشتیکه

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

205/16/1

26/10/2018

240

هادی طوسی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

206/16/1

11/11/2018

241

نعمت اله رضایی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

207/16/1

11/11/2018

242

اکبر سلیمی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

208/16/1

11/11/2018

243

علی امیری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

209/16/1

11/11/2018

244

ابراهیم موجرلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

210/16/1

11/11/2018

245

ابوذر اعتمادی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

211/16/1

11/11/2018

246

مجید جلیلیان کاسب

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

212/16/1

11/11/2018

247

مصطفی عسگری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

213/16/1

09/12/2018

248

سینا خواجوی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

214/16/1

09/12/2018

249

محمد منصور مرعشی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

215/16/1

09/12/2018

 

 

               

 

 

 

Weather Tehran