در این بخش می توانید قسمت هشتم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد را مشاهده کنید. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش، کار در ارتفاع، ایمنی، کار روی دکل، ایمنی در برق، کمک های اولیه در این بخش می توانید قسمت هشتم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد را مشاهده کنید. رتبه:5.0

قسمت هشتم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت هشتم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

256

علی سلیمی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

222/16/1

09/12/2018

257

عارف محمدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

223/16/1

09/12/2018

258

عادل محمدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

224/16/1

09/12/2018

259

علی کیان

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

225/16/1

11/11/2018

260

منصور عظیمی گلوگاهی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

226/16/1

26/10/2018

261

ناصر امیر خانلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

227/16/1

26/10/2018

262

سعید اسدی تپه

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

228/16/1

26/10/2018

263

سعید کاظمیان گلوگاهی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

229/16/1

26/10/2018

264

علی اصغر خواجوی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

230/16/1

11/11/2018

265

بیژن امیر خانلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

231/16/1

11/11/2018

266

محمد امین یزدان پاک

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

232/16/1

11/11/2018

267

شعیب سلیمی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

233/16/1

26/10/2018

268

محمدرضائی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

234/16/1

26/10/2018

269

صابر ملک محمودی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

235/16/1

11/11/2018

270

آرین ستاری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

236/16/1

11/11/2018

271

فرتاش زید آبادی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

237/16/1

23/12/2018

272

مهدی رمضانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

238/16/1

23/12/2018

273

بهنام نیالائی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

239/16/1

23/12/2018

274

یوسف یوسفی میر چین

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

240/16/1

23/12/2018

275

محمد صمد زاده باغبانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

241/16/1

23/12/2018

276

محمدرضا نظام محله

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

242/16/1

23/12/2018

277

رضا پیر دوله ملال

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

243/16/1

23/12/2018

278

بنیامین رسولی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

244/16/1

23/12/2018

279

احمد کاظمیان

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

245/16/1

09/12/2018

280

جواد خادملو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

246/16/1

09/12/2018

281

سید محمد حسینی مفتاحی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

247/16/1

09/12/2018

282

محمد امین اوژنی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

248/16/1

09/12/2018

283

علیرضا رضائی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

249/16/1

26/10/2018

284

حمید علیزاده ایری سفلی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

250/16/1

29/12/2018

285

نور محمد عالیشاه

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

251/16/1

29/12/2018

286

علی آقا بابایی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

252/16/1

09/12/2018

287

داوود عطاری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

253/16/1

29/12/2018

288

داریوش باقر نژاد

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

254/16/1

29/12/2018

289

حسینعلی رسولی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

255/16/1

29/12/2018

290

احسان مصری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

256/16/1

29/12/2018

 

 

               

 

 

Weather Tehran