در این بخش میتوانید قسمت نهم کارآموزان را مشاهده نمایید. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کارآموز، آموزش، کار در ارتفاع، کار روی دکل، ایمنی در این بخش میتوانید قسمت نهم کارآموزان را مشاهده نمایید. رتبه:5.0

قسمت نهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت نهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

292

محمد عذار

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

257/16/1

29/12/2018

293

امید تات

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

258/16/1

26/10/2018

294

عزت الله شریف زاده

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

259/16/1

09/12/2018

295

علی اکبر خادمی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

260/16/1

09/12/2018

296

میلاد عرفانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

261/16/1

26/10/2018

297

رضا نعمت الهی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

262/16/1

26/10/2018

298

امید یوسفی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

263/16/1

23/12/2018

299

حمید سلیمی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

264/16/1

09/12/2018

300

محمدرضا لیری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

265/16/1

12/01/2019

301

محمد عمویی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

266/16/1

12/01/2019

302

امیر پازکی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

267/16/1

12/01/2019

303

آرمان امیر خانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

268/16/1

12/01/2019

304

عباس رضائی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

269/16/1

12/01/2019

305

علی یعقوبی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

270/16/1

12/01/2019

306

مسعود وفائی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

271/16/1

12/01/2019

307

حسین یعقوبی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

272/16/1

12/01/2019

308

محمد جواد ناظری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

273/16/1

12/01/2019

309

شهروز زارعی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

274/16/1

12/01/2019

310

حسین سوقندی

همایش پردازان قرن

کار بر روی دکل

16

275/16/1

12/01/2019

311

محمد سوقندی

همایش پردازان قرن

کار بر روی دکل

16

276/16/1

12/01/2019

312

علی سوقندی

همایش پردازان قرن

کار بر روی دکل

16

277/16/1

12/01/2019

313 الله قلی سلیمی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

100/17/1 ​26/01/2019
314 محمد جودی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

101/17/1 ​26/01/2019
315 محمد رضا کاردر

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

102/17/1 ​26/01/2019
316 مجتبی موجریان

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

​103/17/1 ​26/01/2019
317 سعید احتشام راسی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

​104/17/1 ​26/01/2019
318 سعید خادم دلیر

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

​105/17/1 ​26/01/2019
319 وحید آرمیده

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

​106/17/1 ​26/01/2019
320 یونس طاهری سوفی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

​107/17/1 26/01/2019
321 علی اصغر خواجوی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

​108/17/1 26/01/2019
322 علی امیری توان گستر دقیق

کار بر روی دکل

16

109/17/1 31/01/2019
323 عمران امیرخانلو توان گستر دقیق

کار بر روی دکل

16

110/17/1 31/01/2019
324 هادی عسگری توان گستر دقیق

کار بر روی دکل

16

111/17/1 31/01/2019
 

 

              

Weather Tehran