در این قسمت بخش دهم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد را مشاهده میفرمایید مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کار در ارتفاع، آموزش، ایمنی در این قسمت بخش دهم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد را مشاهده میفرمایید رتبه:5.0

قسمت دهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت دهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

325

داوود شکوری

تابلو ساز کاکتوس

ایمنی کار در ارتفاع

8

112/17/1

01/03/2019

326

حسین شکوری

تابلو ساز کاکتوس

ایمنی کار در ارتفاع

8

113/17/1

01/03/2019

327

رضا بمان

تابلو ساز کاکتوس

ایمنی کار در ارتفاع

8

114/17/1

01/03/2019

328

رضا رضائی

خط سازان شمال خزر

کار بر روی دکل

16

115/17/1

08/03/2019

329

مجتبی محمدی

خط سازان شمال خزر

کار بر روی دکل

16

116/17/1

08/03/2019

340

احمد باقری ها

نوکیا

کار بر روی دکل

16

117/17/1

09/03/2019

341

عباس پیکار

نوکیا

کار بر روی دکل

16

118/17/1

09/03/2019

342

نیما دامادی

نوکیا

کار بر روی دکل

16

119/17/1

09/03/2019

343 سامان سلیمی خورشیدی روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

122/17/1

17/05/2019
344 عارف قاسمعلی روان ارتباط عصر کار بر روی دکل 16 123/17/1 17/05/2019
345 علی حسنی باغی روان ارتباط عصر کار بر روی دکل 16 124/17/1 17/05/2019
346 علی رسولی روان ارتباط عصر کار بر روی دکل 16 125/17/1 17/05/2019
347 عماد حسنی باغی روان ارتباط عصر کار بر روی دکل 16 126/17/1 17/05/2019
348 فرشاد قره گوزلی روان ارتباط عصر کار بر روی دکل 16 127/17/1 17/05/2019
349 حمدرضا حیدری ایرد موس روان ارتباط عصر کار بر روی دکل 16 128/17/1 17/05/2019
350 فرشید پرویزیان مقطع افراز کار بر روی سطوح شیب دار 16 120/17/1 26/05/2019
351 شاهین پرویزیان مقطع افراز کار بر روی سطوح شیب دار 16 121/17/1 26/05/2019
 

 

 

Weather Tehran