در این بخش قسمت یازدهم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد نمایش داده میشود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش، ارتفاع، کار در ارتفاع، کارآموزان در این بخش قسمت یازدهم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد نمایش داده میشود. رتبه:5.0

قسمت یازدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت یازدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

352

میثم مغانلو

خصوصی

کار با طناب

25

129/17/1

02/06/2019

353

علی اصغر فلاحیان

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

130/17/1

31/05/2019

354

مهدی اسدی تپه

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

131/17/1

31/05/2019

355

علی مهری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

132/17/1

18/06/2019

356

علی اکبر موجرلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

133/17/1

18/06/2019

357

هادی علی محمدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

134/17/1

18/06/2019

358

حمیدرضا رجبی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

135/17/1

18/06/2019

359

حسین منتظری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

136/17/1

18/06/2019

360

محمدصیاد تهی دست

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

137/17/1

18/06/2019

361

محمد صیدانلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

138/17/1

18/06/2019

362

ناصر میرزا خانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

139/17/1

18/06/2019

363

سعید قاسمیان

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

140/17/1

18/06/2019

364

سلمان انزاهی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

141/17/1

18/06/2019

365

علی عرفانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

142/17/1

18/06/2019

366

وحید کلبادی نژاد

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

143/17/1

18/06/2019

367

غلامرضا موجرلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

144/17/1

18/06/2019

368

قاسمعلی فتاحی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

145/17/1

18/06/2019

369

مرتضی جهاندیده قلعه جوق

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

146/17/1

18/06/2019

 

 

Weather Tehran