در این بخش قسمت دوازدهم کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد نمایش داده میشود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش، کار در ارتفاع، کار با طناب، کار روی دکل، در این بخش قسمت دوازدهم کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد نمایش داده میشود. رتبه:5.0

قسمت دوازدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت دوازدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

370

آیدین وارلی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

147/17/1

06/07/2019

371

بهرام اصغری ملا باشی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

148/17/1

06/07/2019

372

محمد علی بیگی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

149/17/1

06/07/2019

373

مصطفی خان احمدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

150/17/1

06/07/2019

374

حسن یعقوبی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

151/17/1

06/07/2019

375

موسی خان احمدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

152/17/1

06/07/2019

376

مظاهر قدیری سلطانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

153/17/1

06/07/2019

377

مهدی رضائی نصرتی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

154/17/1

06/07/2019

378

جواد مرادی تاج الدین

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

155/17/1

06/07/2019

379

سعید ملک محمودی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

156/17/1

06/07/2019

380

داوود سینه سپهر

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

157/17/1

06/07/2019

381

شهریار جهان بیگ لوئی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

158/17/1

06/07/2019

382

ابراهیم فضلعلی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

159/17/1

06/07/2019

383

خشایار عباسی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

160/17/1

06/07/2019

384

مهدی خدا بنده لو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

161/17/1

19/07/2019

385

مهران مظفری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

162/17/1

19/07/2019

386

فرج یخکشی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

163/17/1

19/07/2019

387

میلاد یخکشی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

164/17/1

19/07/2019

​388 صالح خسروی مقدم

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

165/17/1

19/07/2019

389 سید طاهر نقیبی زاده

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

166/17/1

19/07/2019

 

 

Weather Tehran