در این بخش قسمت سیزدهم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد را مشاهده خواهید کرد مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش کار در ارتفاع، ایمنی کار در ارتفاع، کار روی دکل در این بخش قسمت سیزدهم کارآموزان شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد را مشاهده خواهید کرد رتبه:5.0

قسمت سیزدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت سیزدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

390

بهمن خالدیان

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

167/17/1

03/08/2019

391

بهزاد فضلعلی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

168/17/1

03/08/2019

392

اسماعیل سینه سپهر

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

169/17/1

03/08/2019

393

فردین فرجی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

170/17/1

03/08/2019

394

فرزاد رستمی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

171/17/1

03/08/2019

395

جواد خادم

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

172/17/1

03/08/2019

396

محمد صفری پارسائی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

173/17/1

03/08/2019

397

مجتبی اکبری سلطانی طسوج

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

174/17/1

03/08/2019

398

سعید احمدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

175/17/1

03/08/2019

399

سعید شاه حسینی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

176/17/1

03/08/2019

400

وحید هاشمی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

177/17/1

03/08/2019

401

محسن سینه سپهر

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

178/17/1

03/08/2019

402

احمد سینه سپهر

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

179/17/1

03/08/2019

403

امین سلیمی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

278/16/1

11/11/2018

404

سید مهدی سخدری

همایش پردازان قرن

کار بر روی دکل

16

180/17/1

11/08/2019

405

حسن سوقندی

همایش پردازان قرن

کار بر روی دکل

16

181/17/1

11/08/2019

406

علیرضا البرزی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

182/17/1

17/08/2019

407

امین فضلعلی

روان ارتباط عصر

 

کار بر روی دکل

 

16

183/17/1

17/08/2019

​408 بصیر تات هشتیکه

روان ارتباط عصر

 

کار بر روی دکل

 

16

184/17/1

17/08/2019

409 عرفان نظریانی

روان ارتباط عصر

 

کار بر روی دکل

 

16

185/17/1

17/08/2019

 
Weather Tehran