عایق کاری نما جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت هدر رفت انرژی حرارتی روی سطوح نما انجام میگردد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 عایق کاری نما، نفوذ رطوبت، عایق حرارتی، عایق کاری نما جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت هدر رفت انرژی حرارتی روی سطوح نما انجام میگردد. رتبه:5.0

عایق کاری نما

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

ارتفاع کاران پیشگام میلاد

 

عایق کاری نما و سطوح شیب دار

 

نفوذ رطوبت و صدا و هدر رفت انرژی از سطوح احاطه کننده ساختمان دوعاملی است که اغلب مسئولین و ساکنین را به خود مشغول ساخته است. عایق کاری نما، سقف و سطوح مختلف محیط ساختمان میتواند تاثیر بسزایی در صرفه جویی انرژی مصرفی ساختمان ها جهت سرمایش و گرمایش داشته باشد؛ از طرفی در مواقع بارندگی از نفوذ رطوبت به ساختمان  جلوگیری مینماید که میتواند عمر مفید ساختمان را کاهش داده و باعث تخریب زودهنگام شود؛ گذشته از این آلودگی های صوتی اطراف محوطه ساختمان میتواند آرامش و آسایش فکری ساکنین را سلب نماید لذا عایق کاری محیط ساختمان میتواند به صورت موثری مفید واقع شود.

سرعت عمل و هزینه کم ( نسبت به روش های سنتی) دو عامل مهمی است که هر فرد را در بکارگیری متخصصین کار با طناب جهت انجام این مهم ترغیب مینماید.

 

کارشناسان خبره پس از بازدید ، بهترین نوع عایق متناسب با نوع نما را  پیشنهاد داده و تکنسین های شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد با بهره گیری از تکنیک ها کار با طناب و کار در ارتفاع با تجربه و توان فنی و ابزار حرفه ای اجرای این عملیات عایق کاری نما و سطوح را به عهده میگیرند.

 

       

 

          

 

 

Weather Tehran