در این بخش قسمت چهاردهم کارآموزان را مشاهده میفرمایید. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش کار در ارتفاع، ایمنی کار در ارتفاع، کار روی دکل در این بخش قسمت چهاردهم کارآموزان را مشاهده میفرمایید. رتبه:5.0

قسمت چهاردهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت چهاردهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

410

فرشاد بیگلری صبور

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

186/17/1

17/08/2019

411

فریدون نجم سهیلی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

187/17/1

17/08/2019

412

غلامعباس بیرانوند

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

188/17/1

17/08/2019

413

حامد نظریانی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

189/17/1

17/08/2019

414

حمیدرضا رضائی خورشیدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

190/17/1

17/08/2019

415

حسین خواجوی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

191/17/1

17/08/2019

416

کمیل امیر خانلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

192/17/1

17/08/2019

417

مقداد معتمدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

193/17/1

17/08/2019

418

محمد ابراهیم پور

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

194/17/1

17/08/2019

419

محمد حمید وند

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

195/17/1

17/08/2019

420

محمد ملک محمودی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

196/17/1

17/08/2019

421

محمد مسگر گلوگاهی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

197/17/1

17/08/2019

422

محمد رضائی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

198/17/1

17/08/2019

423

مرتضی الوندی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

199/17/1

17/08/2019

424

مرتضی غلامی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

200/17/1

17/08/2019

425

سعید محمود جانلو

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

201/17/1

17/08/2019

426

سید علی سخائی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

202/17/1

17/08/2019

427

وحید محمدی

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

203/17/1

17/08/2019

428

وحید تیموری

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

204/17/1

17/08/2019

429

یحیی کلبادی نژاد

روان ارتباط عصر

کار بر روی دکل

16

205/17/1

17/08/2019

 

 

Weather Tehran