در این بخش قسمت پانزدهم کارآموزان را مشاهده خواهید کرد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کار در ارتفاع، آموزش، کار روی دکل، کار روی سازه ها، کار با طناب، راپل، آموزش کار در ارتفاع در این بخش قسمت پانزدهم کارآموزان را مشاهده خواهید کرد. رتبه:5.0

قسمت پانزدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت پانزدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

430

احمد فرشادی صدیق

دمنده

ایمنی کار در ارتفاع و کار روی سازه ها

16

206/17/1

24/08/2019

431

امیر حسین نعیمی مطلق

فضا سازان امین

ایمنی کار در ارتفاع و کار روی سازه ها

16

207/17/1

24/08/2019

432

مجید نجفی دوزدوزانی

فضا سازان امین

ایمنی کار در ارتفاع و کار روی سازه ها

16

208/17/1

24/08/2019

433

محمود پاشایی افضل

فضا سازان امین

ایمنی کار در ارتفاع و کار روی سازه ها

16

209/17/1

24/08/2019

434

مسعود شکری

انفرادی

ایمنی کار در ارتفاع و کار با طناب

25

210/17/1

24/08/2019

435

اکبر نعمت زاده

انفرادی

ایمنی کار در ارتفاع و کار با طناب

25

211/17/1

24/08/2019

436

رضا کلبادی نژاد

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

212/17/1

31/08/2019

437

رضا صادقی

ر هنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

213/17/1

31/08/2019

438

وحید عبدالرحمان

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

214/17/1

31/08/2019

439

علی اصغر سینه سپهر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

215/17/1

31/08/2019

440

علیرضا سینه سپهر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

216/17/1

31/08/2019

441

بهمن عیسی زاده

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

217/17/1

31/08/2019

442

هادی مرادی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

218/17/1

31/08/2019

443

حسین مهدی زاده

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

219/17/1

31/08/2019

444

سید محمد سید محمدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

220/17/1

31/08/2019

445

مهدی امیر خانلو

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

221/17/1

31/08/2019

446

میثم سینه سپهر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

222/17/1

31/08/2019

447

میلاد ابراهیمی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

223/17/1

31/08/2019

448

محسن عرب خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

224/17/1

31/08/2019

449

رحیم مهدی زاده

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

225/17/1

31/08/2019

 
Weather Tehran