در این بخش قسمت پانزدهم کارآموزان را مشاهده خواهید کرد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کار در ارتفاع، آموزش، کار روی دکل، کار روی سازه ها، کار با طناب، راپل، آموزش کار در ارتفاع در این بخش قسمت پانزدهم کارآموزان را مشاهده خواهید کرد. رتبه:5.0

قسمت پانزدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت پانزدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

430

احمد فرشادی صدیق

دمنده

ایمنی کار در ارتفاع و کار روی سازه ها

16

206/17/1

24/08/2019

431

امیر حسین نعیمی مطلق

فضا سازان امین

ایمنی کار در ارتفاع و کار روی سازه ها

16

207/17/1

24/08/2019

432

مجید نجفی دوزدوزانی

فضا سازان امین

ایمنی کار در ارتفاع و کار روی سازه ها

16

208/17/1

24/08/2019

433

محمود پاشایی افضل

فضا سازان امین

ایمنی کار در ارتفاع و کار روی سازه ها

16

209/17/1

24/08/2019

434

مسعود شکری

انفرادی

ایمنی کار در ارتفاع و کار با طناب

25

210/17/1

24/08/2019

435

اکبر نعمت زاده

انفرادی

ایمنی کار در ارتفاع و کار با طناب

25

211/17/1

24/08/2019

436

رضا کلبادی نژاد

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

212/17/1

31/08/2019

437

رضا صادقی

ر هنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

213/17/1

31/08/2019

438

وحید عبدالرحمان

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

214/17/1

31/08/2019

439

علی اصغر سینه سپهر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

215/17/1

31/08/2019

440

علیرضا سینه سپهر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

216/17/1

31/08/2019

441

بهمن عیسی زاده

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

217/17/1

31/08/2019

442

هادی مرادی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

218/17/1

31/08/2019

443

حسین مهدی زاده

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

219/17/1

31/08/2019

444

سید محمد سید محمدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

220/17/1

31/08/2019

445

مهدی امیر خانلو

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

221/17/1

31/08/2019

446

میثم سینه سپهر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

222/17/1

31/08/2019

447

میلاد ابراهیمی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

223/17/1

31/08/2019

448

محسن عرب خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

224/17/1

31/08/2019

449

رحیم مهدی زاده

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

225/17/1

31/08/2019

 
Weather Tehran
Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra effet Kamagra Gel Belgique,Kamagra Gel,Kamagra Gel Avis kamagra gel Kamagra 100 Suisse,kamagra 100,kamagra 100mg Avis,kamagra 100 Oral Jelly kamagra 100 Kamagra 100 Suisse,kamagra 100,kamagra 100mg Avis,kamagra 100 Oral Jelly kamagra 100 mg Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis pris Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis tilskud Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis 5 mg