در این بخش قسمت شانزدهم کارآموزان را مشاهده خواید نمود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش کار در ارتفاع، آموزش کار با طناب، آموزش کار روی دکل، آموزش راپل، آموزش دسترسی با طناب در این بخش قسمت شانزدهم کارآموزان را مشاهده خواید نمود. رتبه:5.0

قسمت شانزدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت شانزدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

450

وحید یعقوبی خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

226/17/1

31/08/2019

451

یونس قاسمی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

227/17/1

31/08/2019

452

نقی دماوندی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

228/17/1

31/08/2019

453

مجتبی خدری

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

229/17/1

31/08/2019

454

فرشید صالحی

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

230/17/1

31/08/2019

455

امید ملک محمودی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

231/17/1

31/08/2019

456

بهنام قائمی

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

232/17/1

31/08/2019

457

محمد میرزا خانی

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

233/17/1

31/08/2019

458

سیدشهاب الدین دری

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

234/17/1

31/08/2019

459

علی حسنی

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

235/17/1

31/08/2019

460

وحید بادران

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

236/17/1

31/08/2019

461

احسان سوقندی

همایش پردازان قرن

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

237/17/1

21/08/2019

462

مجید روشن نظرلو

فضا سازان امین

ایمنی کار در ارتفاع

8

238/17/1

24/08/2019

463

عباسعلی عسگری

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

239/17/1

21/09/2019

464

ابوالفضل یعقوبی خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

240/17/1

21/09/2019

465

علیرضا یوسفی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

241/17/1

21/09/2019

466

الله داد نورزای

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

242/17/1

21/09/2019

467

انس حجازی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

243/17/1

21/09/2019

468

حضرت نورزایی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

244/17/1

21/09/2019

469

مهدی یوسفی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

245/17/1

21/09/2019

 

 

Weather Tehran