در این بخش قسمت شانزدهم کارآموزان را مشاهده خواید نمود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش کار در ارتفاع، آموزش کار با طناب، آموزش کار روی دکل، آموزش راپل، آموزش دسترسی با طناب در این بخش قسمت شانزدهم کارآموزان را مشاهده خواید نمود. رتبه:5.0

قسمت شانزدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت شانزدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

450

وحید یعقوبی خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

226/17/1

31/08/2019

451

یونس قاسمی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

227/17/1

31/08/2019

452

نقی دماوندی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

228/17/1

31/08/2019

453

مجتبی خدری

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

229/17/1

31/08/2019

454

فرشید صالحی

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

230/17/1

31/08/2019

455

امید ملک محمودی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

231/17/1

31/08/2019

456

بهنام قائمی

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

232/17/1

31/08/2019

457

محمد میرزا خانی

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

233/17/1

31/08/2019

458

سیدشهاب الدین دری

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

234/17/1

31/08/2019

459

علی حسنی

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

235/17/1

31/08/2019

460

وحید بادران

رهنما سیستم اندیش

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

236/17/1

31/08/2019

461

احسان سوقندی

همایش پردازان قرن

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

237/17/1

21/08/2019

462

مجید روشن نظرلو

فضا سازان امین

ایمنی کار در ارتفاع

8

238/17/1

24/08/2019

463

عباسعلی عسگری

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

239/17/1

21/09/2019

464

ابوالفضل یعقوبی خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

240/17/1

21/09/2019

465

علیرضا یوسفی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

241/17/1

21/09/2019

466

الله داد نورزای

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

242/17/1

21/09/2019

467

انس حجازی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

243/17/1

21/09/2019

468

حضرت نورزایی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

244/17/1

21/09/2019

469

مهدی یوسفی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

245/17/1

21/09/2019

 

 

Weather Tehran
Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra effet Kamagra Gel Belgique,Kamagra Gel,Kamagra Gel Avis kamagra gel Kamagra 100 Suisse,kamagra 100,kamagra 100mg Avis,kamagra 100 Oral Jelly kamagra 100 Kamagra 100 Suisse,kamagra 100,kamagra 100mg Avis,kamagra 100 Oral Jelly kamagra 100 mg Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis pris Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis tilskud Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis 5 mg