در این بخش قسمتت هفدهم کارآموزان را مشاهده خواهید نمود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش کار در ارتفاع، آموزش کار روی دکل، آموزش ایمنی، آموزش کار با طناب در این بخش قسمتت هفدهم کارآموزان را مشاهده خواهید نمود. رتبه:5.0

قسمت هفدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت هفدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

470

محمد امیری فر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

246/17/1

21/09/2019

471

محمد جمالی علی آبادی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

247/17/1

21/09/2019

472

محمد محمدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

248/17/1

21/09/2019

473

مولا داد نورزایی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

249/17/1

21/09/2019

474

اسید تقلا

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

250/17/1

21/09/2019

475

اسامه سحتوت

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

251/17/1

21/09/2019

476

رضا سلیمی خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

252/17/1

21/09/2019

477

روح الله حبیبی پور

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

253/17/1

21/09/2019

478

صادق فیاضی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

254/17/1

21/09/2019

479

سعید سلمانی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

255/17/1

21/09/2019

480

صالح حجازی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

256/17/1

21/09/2019

481

شعبانعلی امیرخانلو

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

257/17/1

21/09/2019

482

یاسر عظیمی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

258/17/1

21/09/2019

483

یاشار بایرامی پیرالقر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

259/17/1

21/09/2019

484

علی کریمی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

260/17/1

23/11/2019

485

امیر کریمی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

261/17/1

23/11/2019

486

حسام رضائی خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

262/17/1

23/11/2019

487

حسین علی رضائی خورشیدی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

263/17/1

23/11/2019

488

ابراهیم حویزایی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

264/17/1

07/09/2019

489

اسماعیل بهرامی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

265/17/1

07/09/2019

 
Weather Tehran