در این بخش قسمت هجدهم کارآموزان را مشاهده خواهید کرد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آموزش کار در ارتفاع، آموزش کار با طناب، در این بخش قسمت هجدهم کارآموزان را مشاهده خواهید کرد. رتبه:5.0

قسمت هجدهم کارآموزان

 • انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
  انجام پروژه های خدماتی در ارتفاع
 • آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
  آموزش کار در ارتفاع و تکنیک های دسترسی با طناب
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
  انجام پروژه های صنعتی در ارتفاع
 • آموزش امداد و نجات در ارتفاع
  آموزش امداد و نجات در ارتفاع
 • Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
  Milad Rope Access Professionals ارتفاع کاران پیشگام میلاد در مجامع بین المللی
 • مسابقه
  مسابقه
 • نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
  نرم افزار های اندرویدی کار در ارتفاع
 • اطفاء حریق میلاد
  اطفاء حریق میلاد
 • به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
  به کانال ارتفاع کاران پیشگام میلاد بپیوندید. https://telegram.me/MiladRopeAccessProfessionals
 • کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق
  کار بر روی خطوط نیرو و دکل های برق

 

جدول مشخصات کارآموزان ارتفاع کاران پیشگام میلاد

قسمت هجدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از

تصویر

نوع دوره آموزش دیده

تعداد ساعت آموزش

شماره گواهی نامه

اعتبار

490

ایمان کمائیان فرد

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

266/17/1

07/09/2019

491

بهنام طاهری

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

267/17/1

07/09/2019

492

جعفر بارانی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

268/17/1

07/09/2019

493

حسین حسینی ملکی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

269/17/1

07/09/2019

494

خلف احمد پور

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

270/17/1

07/09/2019

495

سجاد گینوری

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

271/17/1

07/09/2019

496

سلمان خسروی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

272/17/1

07/09/2019

497

سیروس کیانی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

273/17/1

07/09/2019

498

علی پاتو

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

274/17/1

07/09/2019

499

علی عبدالهی موسوی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

275/17/1

07/09/2019

500

مرتضی زرگانی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

276/17/1

07/09/2019

501

عبدالزهرا حزباوی

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

277/17/1

07/09/2019

502

احمد کریمیان ناصر

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

278/17/1

07/09/2019

503

علی ناصری

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

279/17/1

07/09/2019

504

فرشاد خوران

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

280/17/1

07/09/2019

505

جعفر مجدم

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

 

282/17/1

07/09/2019

506

میلاد دل گرم

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

283/17/1

07/09/2019

507

رحیم سحره

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

284/17/1

07/09/2019

508

سعید باقری

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

285/17/1

07/09/2019

509

شاهین حمید

روان ارتباط عصر

ایمنی کار در ارتفاع و مقدماتی کار روی دکل

16

286/17/1

07/09/2019

 

 

 

 

Weather Tehran